username: password:
 

เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าท้องถิ่น
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาข้อมูลรายงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา4ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างlink เชื่อมโยง
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
24
ผู้ชมเมื่อวาน
93
ผู้ชมเดือนนี้
1,657
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,084
ผู้ชมปีนี้
6,132
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
16,452

เริ่มนับ 1 มกราคม 2559

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บขยะองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 23 ก.พ. 2566
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 16 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภษณ์เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือสนับสนุนงานกู้ชีพ กู้ภัย 16 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 16 ม.ค. 2566
รับสมัครพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี) 10 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ กองคลัง - ขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 30 พ.ย. 2565
รับสมัครพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป อบต.ห้วยแก้ว จำนวน 1 อัตรา 28 พ.ย. 2565
รับสมัครกู้ชีพกู้ภัย 28 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ กองคลัง 11 พ.ย. 2565
รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 08 พ.ย. 2565
ประกาศลดขั้นตอนประจำปี 2565 31 ต.ค. 2565
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ 31 ต.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือสนับสนุนงานกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ห้วยแก้ว 25 ต.ค. 2565
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) แก้ไขจนถึงปัจจุบัน 20 ต.ค. 2565
การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 11 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ กองคลัง 11 ต.ค. 2565
ประกาศผลการคัดเลือกกู้ชีพ อบต.ห้วยแก้ว 30 ก.ย. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เรื่อง ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เรื่อง รับโอน (ย้าย) 19 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ กองคลัง 04 ส.ค. 2565
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานฯ ไตรมาส 3/2565 18 ก.ค. 2565
ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมาติดต่อราชการ 07 ก.ค. 2565
ประกาศ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในสถานที่ราชการ 07 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ กองคลัง 29 มิ.ย. 2565
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2565 23 มิ.ย. 2565
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประจำปี พ.ศ.2565 08 มิ.ย. 2565
ระบบเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D) 12 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ กองคลัง 30 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 15 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ กองคลัง - ขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 02 มี.ค. 2565
ประกาศแจ้งระงับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการที่เสียชีวิ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 01 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์ กองคลัง - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 2565 25 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ กองคลัง - ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 13 ม.ค. 2565
ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วปฏิบัติราชการแทน 05 ม.ค. 2565
ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็ฯอาสาสมัครบริบาลห้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 05 ม.ค. 2565
ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 22 ต.ค. 2564
เชิญกระชุมสมานฉันท์ 15 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 13 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ กองคลัง - ออกสำรวจภาษีป้าย 08 ต.ค. 2564
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ของรถส่วนกลาง ประจำปี พ.ศ. 2565 05 ต.ค. 2564
ประกาศกำหนดจุดวางขยะเพิ่มเติม 02 ต.ค. 2564
รายงานการประเมินผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ 30 ก.ย. 2564
การบูรณาการจัดการเรียนการสอนวิชาด้านสาธาณภัย 27 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 06 ส.ค. 2564
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 05 ส.ค. 2564
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 27 ก.ค. 2564
ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ออน 23 ก.ค. 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 02 ก.ค. 2564
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 28 พ.ค. 2564
การนำ 7 มาตราการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไปขับเคลื่อนในโรงเรียน 26 พ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 25 พ.ค. 2564
ฐานข้อมูลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ 05 พ.ค. 2564
ประชาพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา 03 พ.ค. 2564
รณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก 27 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ชำระภาษีป้าย ปี 2564 31 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์สภาพอากาศวันนี้ 23 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหา PM2.5 18 ก.พ. 2564
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในการการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 30 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ กองคลัง 25 ม.ค. 2564
การประชุมเพื่อเตรียมการรับมือปัยหาหมอกควันและไฟป่า 22 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการแบบองค์รวม 24 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราภาษีป้าย ปี 2564 16 ธ.ค. 2563
1 ธันวาคม วันเอดส์โลก 01 ธ.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาศึกษา 26 พ.ย. 2563
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564 03 พ.ย. 2563
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ 28 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 19 ต.ค. 2563
ช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 15 ต.ค. 2563
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ของรถส่วนกลาง ประจำปี พ.ศ. 2564 14 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 01 ต.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ 17 ก.ย. 2563
ประกาศเลื่อนระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินในสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 01 ก.ย. 2563
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ โดยวิธีจ่ายเป็น เงินสด ณ จุดบริการ 07 ส.ค. 2563
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 24 ก.ค. 2563
การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 23 ก.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลบ้านสหกรณ์ 16 ก.ค. 2563
แบบแสดงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2563 22 มิ.ย. 2563
ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 22 มิ.ย. 2563
ฐานข้อมูลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ 15 พ.ค. 2563
ปลูกป่าทดแทน 07 พ.ค. 2563
การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) 07 พ.ค. 2563
ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณืแพร่ระบาดไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) 22 เม.ย. 2563
มาตราการคัดกรองผู้มาใช้บริการ 03 เม.ย. 2563
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 2 03 เม.ย. 2563
วันสถาปนาท้องถิ่นไทย 19 มี.ค. 2563
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น 19 มี.ค. 2563
ช่องทางการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 08 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรมอาชีพ 26 ก.พ. 2563
การขยายระยะเวลาการเสียภาษีประจำปี 2563 13 ก.พ. 2563
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 05 ก.พ. 2563
การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง 03 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 ม.ค. 2563
PM 2.5 อันตรายอย่างไร 21 ม.ค. 2563
เชื้อไวรัสโคโรนา จกาประเทศจีน 21 ม.ค. 2563
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 03 ม.ค. 2563
ประกาศเลื่อนระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินในสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25 ธ.ค. 2562
แนวทางเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25 ธ.ค. 2562
อบต ห้วยแก้วได้คะแนนอันดับที่ 2 ระดับอบต. จากทั่วประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในระดับดีเยี่ยม AA 11 ธ.ค. 2562
โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2563 05 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ลดขั้นตอนการทำงาน อบต.ห้วยแก้ว ประจำปี 2563 05 พ.ย. 2562
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ 16 ต.ค. 2562
ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 09 ก.ย. 2562
ชิม ช้อป ใช้ 28 ส.ค. 2562
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วกับหน่วยงานอื่น 04 ส.ค. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วได้รับเกียรติบัตรITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผลคะแนนระดับสูง 02 ส.ค. 2562
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานแผ่นดินฯ 15 ก.ค. 2562
ประกาศ เรื่องผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพโดยวิธีจ่ายเป็นเงินสด 02 ก.ค. 2562
การมอบอำนาจของนายก อบต.ห้วยแก้ว ให้รองนายก อบต.ห้วยแก้ว ปฏิบัติราชการแทน 24 มิ.ย. 2562
การประกวดคำขวัญตำบลห้วยแก้ว 02 พ.ค. 2562
โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562 01 พ.ค. 2562
สรุปรายงานการสอบถาม เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสียองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 25 มี.ค. 2562
กำหนดการออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562 11 มี.ค. 2562
การประชาสัมพันธ์วิธีจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน 11 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย) 21 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์ร่วมกันรณรงค์ป้องกันไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน 04 ก.พ. 2562
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 31 ม.ค. 2562
รณรงค์ใช้ถุงผ้า วันเด็ก 11 ม.ค. 2562
จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว (One Stop Service) 10 ม.ค. 2562
โครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย 28 ธ.ค. 2561
โครงการ อบต.สัญจร 27 ธ.ค. 2561
เริ่มแล้วโครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนน(ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562) 27 ธ.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ แบบองค์รวม 27 ธ.ค. 2561
ปีใหม่ท่องเที่ยวไทย ไปที่ไหนๆก็แยกขยะ 27 ธ.ค. 2561
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง(ตำแหน่งจัดเก็บรายได้) 26 พ.ย. 2561
การลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2562 13 พ.ย. 2561
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออก 05 ก.ค. 2561
การออกกำลังกายในผู้สูงอายุและผู้พิการ 16 มิ.ย. 2561
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก คือะไร ? 05 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์วัดงดสูบบุหรี่ 30 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับนานาสาระกับภัยธรรมชาติและวิธีการเลี่ยงภัย 21 พ.ค. 2561
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 23 เม.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 15 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับนานาสาระกับภัยธรรมชาติและวิธีการเลี่ยงภัย วาตภัย 02 เม.ย. 2561
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 31 มี.ค. 2561
สรุปรายงานการสอบถาม เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 15 มี.ค. 2561
การดำเนินโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 27 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง 09 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษี 09 ก.พ. 2561
โครงการอบรมอาชีพ ตัดผมชายเบื้องต้น 22 ม.ค. 2561
แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลห้วยแก้วเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ 19 ธ.ค. 2560
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน 20 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 14 พ.ย. 2560
ประสัมพันธ์โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 14 พ.ย. 2560
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 13 พ.ย. 2560
รายงานผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน 04 ต.ค. 2560
สรุปรายงานการสอบถาม เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสีย 09 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ (การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์) 19 พ.ย. 2559ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555 – 7
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : office@huaykaewchiangmai.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555 – 7
www.huaykaewchiangmai.go.th