username: password:
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเผาเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า สามารถโทรสอบถามได้ที่ อบต.ห้วยแก้ว 053-036555

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บขยะองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
23 ก.พ. 2566
ไฟล์แนบ : คลิก
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
16 ม.ค. 2566
ไฟล์แนบ : คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภษณ์เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือสนับสนุนงานกู้ชีพ กู้ภัย
16 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
16 ม.ค. 2566
รับสมัครพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี)
10 ม.ค. 2566
ไฟล์แนบ : คลิก

กิจกรรม

จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

วันท้องถิ่นไทย 2566

ประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติม

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 คลิกดูไฟล์ [02 ต.ค. 2564 ]
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์ [01 มี.ค. 2564 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564(เพิ่มเติมเงินสะสม) คลิกดูไฟล์ [04 พ.ย. 2563 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์ [14 ต.ค. 2563 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์ [06 พ.ย. 2562 ]

ข่าวประกาศจาก EGP

งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก 4 มกราคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 18 มกราคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2 พฤษภาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 11 พฤษภาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 8 สิงหาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 22 สิงหาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 28 ธันวาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 9 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2 สิงหาคม 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 13 สิงหาคม 2564 คลิกดูไฟล์

กระดานสนทนา
เลขที่
วันที่
เรื่อง
6500003 27 ธ.ค. 2565 i99asia สล็อต คาสิโน ถึง โดย i99asxxx
6500002 06 มิ.ย. 2565 สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ถึง โดย คนบ้าxxx
6500001 04 มิ.ย. 2565 บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ ถึง โดย Kartoxxx
6300001 16 ก.ค. 2563 การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ถึง โดย พิมพรxxx
6000002 14 พ.ย. 2560 การชำระภาษี ถึง โดย คนห้วxxx

นายอาคม สมณะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทร.089-8549630, 053-036555


นางปาณิศา พรนิมิตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทร.089-8449675
- ข้อบัญญัติ/ระเบียบ/ประกาศ
- การชำระค่าธรรมเนียม
- แบบคำร้องขอรับบริการ
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- จุดวางขยะ
- ภาพกิจกรรม


- คำสั่ง
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- ภาพกิจกรรม


- คำสั่ง
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- ภาพกิจกรรม


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศ
- หนังสือที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ.

- ศาสนา
- วัฒนธรรมประเพณี
- ภูมิปัญญา
- กลุ่มอาชีพ
คลิปประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
23
ผู้ชมเมื่อวาน
93
ผู้ชมเดือนนี้
1,657
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,084
ผู้ชมปีนี้
6,132
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
16,452

เริ่มนับ 1 มกราคม 2559
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555 – 7
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : office@huaykaewchiangmai.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555 – 7
www.huaykaewchiangmai.go.th