หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยแก้ว ปางกอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2020
จ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านธารทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2020
จ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านธารทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2020
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านปางแก บ้านป๊อก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2020
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่กำปอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2020
ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2020
ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2020
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jan 2020
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ SMART TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jan 2020
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ SMART TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jan 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาภูเขา (ห้วยเฮี้ย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Jan 2020
ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Dec 2019
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ SMART TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Dec 2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Dec 2019
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Dec 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป๊อก บ้านปางป่าไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Dec 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาภูเขา (ห้วยเฮี้ย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Dec 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาภูเขา (ห้วยเฮี้ย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Dec 2019
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเป่าลมสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป๊อก บ้านปางป่าไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Nov 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป๊อก บ้านปางป่าไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Nov 2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ป๊อกปางเคียน หมู่ที่ 7 บ้านจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2019
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2019
จ้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านเหล่า หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2019
จ้างขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านปางแก บ้านป๊อก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพร้าว หมู่ที่ 7 บ้านจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2019
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2019
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Nov 2019