หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
เช่าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Oct 2021
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว ดำ และสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2021
เช่าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2021
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ และสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2021
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) โดยวิธีคัดเลือก 16 Sep 2021
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลาย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2021
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2021
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกของเหลว(น้ำ) หมายเลขทะเบียน ผน 2678 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2021
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลาย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2021
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลาย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2021
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป๊อก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2021
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลาย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2021
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jul 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2021
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป๊อก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลาย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางกอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2021
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เตาดิน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2021
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กำปอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2021