หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jul 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2021
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป๊อก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลาย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางกอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2021
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เตาดิน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2021
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กำปอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปี หมู่ที่ 7 (สายบ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับระดับประถมศึกษาและเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jun 2021
จ้างก่อสร้างทางน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปี หมู่ที่ 7 (สายห้วยลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jun 2021
จ้างก่อสร้างทางน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปี หมู่ที่ 7 (สายบ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jun 2021
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บห 6434 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันดินถล่ม บ้านป๊อก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 May 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันดินถล่ม บ้านป๊อก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Apr 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันดินถล่ม บ้านป๊อก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Apr 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Apr 2021
จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ฌาปนสถาน) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2021
จ้างติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2021