หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมไหล่ทางบริเวณท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒ บ้านแม่เตาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2020
จ้างซ่อมแซมไหล่ทางบริเวณท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหล่ายน้ำ บ้านปางจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2020
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน วิทยุสื่อสารประจำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถพยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2020
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2020
จ้างปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2020
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2020
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2020
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Apr 2020
ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Mar 2020
ซื้อเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2020
ซื้อเครื่องฟอกอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2020
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเป่าลมสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Mar 2020
ซื้อเครื่องฟอกอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Mar 2020
ซื้อเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Mar 2020
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเย็น หมู่ที่ 8 บ้านธารทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Feb 2020
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยแก้ว ปางกอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2020
จ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านธารทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2020
จ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านธารทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2020
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านปางแก บ้านป๊อก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2020
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่กำปอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2020
ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2020
ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2020
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jan 2020